Disclaimer voor www.notrace.nl

No Trace (Kamer van Koophandel: 71927182), hierna te noemen No Trace, verleent u hierbij toegang tot www.notrace.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen en/of aangeboden informatie tot u te nemen.
No Trace behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud van www.notrace.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch No Trace aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van:

  • mogelijke onjuistheden in de inhoud van deze website,
  • eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie of de verkochte artikelen
  • de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen.

Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij een huisarts of homeopathisch behandelaar.
No Trace spant zich in om de inhoud van www.notrace.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen, specificaties en omschrijvingen van producten op www.notrace.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met No Trace.

Teksten van derden

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.notrace.nl. No Trace oefent hierop soms voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.
Als u vanaf uw website wilt linken naar (een onderdeel van) deze website, dan hoeft u daar geen toestemming voor te vragen.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, vormgeving en producten liggen bij No Trace en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van inhoud welke u vindt op www.notrace.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van No Trace, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven is.

Privacy

Voor alle informatie omtrent het verwerken van uw informatie verwijst No Trace u graag naar de privacy beleid pagina. Ook kunt u gebruik maken van de zogenaamde privacy tools om uw gegevens in te zien of te verwijderen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen, het is belangrijk dat u deze regelmatig raadpleegt.