Kampvuren

Kampvuren en kampementen bieden veel praktische voordelen voor groepsoverleving. Ze brengen meer samenwerking, taakverdeling en bescherming tegen bedreigingen. En zijn hierdoor ook een startpunt voor het vervullen van diepere psychologische en spirituele behoefte.
Het is bekend dat onze vroege menselijke voorouders en de hedendaagse jager-verzamelaars kampvuren gebruiken als een plek om samen te komen. Om verhalen te vertellen, te dansen en te zingen. Een kampvuur wordt daarom nog steeds beschouwd als een populaire plek om persoonlijke anekdotes te delen. Hier worden liederen te gezonden en de zin van het leven overdacht.
Al deze elementen waren een enorme stap in het begin van cultuur en religie. Ze dienden ook de grotere belangen van de groep door gevoelens van groepseenheid en gemeenschapsbinding te vergroten. Muziek en dans functioneren nog steeds op dezelfde manier vandaag.

Sociale voordelen

Volgens vooraanstaande bioloog E. O. Wilson gaat de oorsprong van de creativiteit terug op de Hominiden in de Afrikaanse savanne. Onze voorouders waren relatief asociale vegetariërs. De grote sprong voorwaarts kwam toen ze vlees gingen eten. Ze begonnen te jagen, in groepen en op grote prooien.
Sociaal gedrag werd onvermijdelijk, want er moest samengewerkt en verdeeld worden. Communicatie en sociale intelligentie hielpen om te overleven en leverden evolutionaire meerwaarde. Toen ze ook nog leerden vuur te beheersen, kon voedsel gekookt en gebraden worden. Een hele dag kauwen op rauw voer was verleden tijd. Gekookt voedsel is beter verteerbaar hierdoor kwam er meer energie beschikbaar wat weer leidde tot een groter stel hersenen.

Lichamelijke voordelen

Deze grotere hersencapaciteit vormt de bron voor verbeeldingskracht, deze werd versterkt door taal die het mogelijk maakt in metaforen te denken en kennis door te geven. Bij de kampvuren werd de basis gelegd voor de menselijke cultuur. Aan het nachtelijk kampvuur dat warmte en bescherming bood, ontstond hierdoor de kunst van het verhalen vertellen.
Het is bijna vanzelfsprekend dat de liederen en dansen van hedendaagse jager-verzamelaarsvolkeren hen zowel op individueel als op groepsniveau dienen. Ze trekken de stamleden samen en creëren een gemeenschappelijke kennis en doel. Wekken passie voor actie op. En zijn mnemonisch, en voegen zo iets toe aan de herinnering aan informatie die het stamdoel dient. Niet in de laatste plaats geeft kennis van de liederen en dansen macht aan degenen binnen de stam die ze het beste kennen. ”

Overlevering

Soms weerspiegelden deze liederen en dansen rond kampvuren praktische kennis over het land, planten en dieren. Kennis die tussen generaties is doorgegeven omdat het erg belangrijk was om te overleven.
Veel liederen en dansen rond kampvuren weerspiegelden echter ook mythen en fictieve verhalen. En hielpen om diepere vragen over het leven te beantwoorden…