Een opsomming en uitleg van de vaardigheden die ik heb ontwikkeld, om een verblijf bij moeder natuur nog aangenamer te maken.
Juist dit gedeelte is voor mij persoonlijk een aantekeningen-blad. Een overzicht van de vaardigheden die ik in de loop van de jaren heb geleerd. Op deze manier hoop ik ze overzichtelijker voor mijzelf te maken en help ik jou er hopelijk ook mee. Ik doe dit door middel van filmpjes, foto’s, links of korte aantekeningen.
Het kan hierbij gaan over het maken en aanhouden van een kampvuur. Het koken hierop. Maar ook het vinden van eten of het maken van een onderdak komt hier aan de orde.
Waar er onder het kopje kennis vooral gaat om de theorie wil ik hier graag de praktijk meer aan bod laten komen. Kennis uit boeken is leuk maar de praktijk is vaak een heel stuk weerbarstiger. Daarop ben ik ook geen grote voorstander van vaardigheden leren van bijvoorbeeld YouTube. Daar leer je vaak de visie en poging van 1 persoon. Liever volg ik een cursus bij Living by Nature of Siegurd.nl waar niet alleen de platte kennis wordt overgebracht maar waar ook aandacht is om deze in de praktijk te oefenen. En te leren van dit oefenen. Alleen zo bouw je vaardigheden op.