Kennis

Vaardigheden

Een opsomming en uitleg van de vaardigheden die ik heb ontwikkeld, om een verblijf bij moeder natuur nog aangenamer te maken.

Juist dit gedeelte is voor mij persoonlijk een aantekeningen-blad. Een overzicht van de vaardigheden die ik in de loop van de jaren heb geleerd. Op deze manier hoop ik ze overzichtelijker voor mijzelf te maken en help ik jou er hopelijk ook mee. Ik doe dit door middel van filmpjes, foto’s, links of korte aantekeningen.

Het kan hierbij gaan over het maken en aanhouden van een kampvuur. Het koken hierop. Maar ook het vinden van eten of het maken van een onderdak komt hier aan de orde.