Noord vinden met zon en horloge

Bij zonsopkomst en zonsondergang kan je, op het noordelijk halfrond, snel één van de windstreken te bepalen. De zon komt namelijk Op in het Oosten en gaat onder in het Westen. Op het noordelijk halfrond staat tussen 11:30 en 12:30 uur, plaatselijke “wintertijd”, de zon in het zuiden (S).
Hiermee heb je dus nog een andere manier om met behulp van de zon een windstreek te bepalen:  Met een wijzerhorloge kun je, mits het niet al te bewolkt is, bepalen waar het Zuiden is. Houd het horloge zo plat mogelijk. Wijs de kleine wijzer naar de zon en deelt de hoek tussen de kleine wijzer en de 12 doormidden. Deze denkbeeldige lijn wijst naar het zuiden. Tegenover het zuiden ligt het noorden. Om verwarring te voorkomen wordt “het zuiden” vaak aangeduid met een S. Een Z op zijn kant is te gemakkelijk te verwarren met een N met alle gevolgen van dien.

Dus:

  • Zorg dat je horloge op wintertijd staat.
  • Richt de kleine wijzer richting de zon.
  • Het midden van de “kleinste” hoek tussen de grote en kleine wijzer wijst nu richting het zuiden.
  • Het midden van de “grootste” hoek tussen de grote en kleine wijzer wijst nu richting het noorden.

Noord vinden met zon en schaduw

Plaats een stok in de grond en markeer het einde van de schaduw. Doe dit met bijvoorbeeld een steentje.

Wacht nu enige tijd. Hoe langer je wacht des te nauwkeuriger de uitkomst zal zijn. En plaats een tweede steentje. Wederom aan het einde van de schaduw


Wanneer je nu een lijn trekt tussen de 2 merktekens heb je een lijn die loopt van West naar Oost (E). Als je daar haaks een andere lijn op tekent Zal het uiteinde van de lijn die het dichts bij het stokje eindigt richting het Zuiden (S) wijzen en het uiteinde het verste van het stokje naar het noorden .

Waarschuwingen

  • De schaduw methode wordt afgeraden in de poolgebieden, boven 60° noorder- of zuider breedte.
  • De horlogemethode wordt afgeraden in de buurt van de evenaar, in het bijzonder onder 20° noorder- of zuider breedte.
  • Wegens gestandaardiseerde tijdzones, kan de zon zijn hoogste punt bereiken tussen 11:00u en 13:00u, afhankelijk van je plaats in de wereld. Sommige tijdzones zijn breder dan een uur.
Voorbeeld: Amsterdam is 5° ten oosten van de nul meridiaan, zodat de Zon zijn hoogste punt 20 minuten bereikt vóór Londen. Aangezien Amsterdam één timezone verder is, is dat dus 12:40u wintertijd of 13:40u zomertijd.