Bomen, ik zie ze vaak om mij heen. Tot een paar jaar terug besteedde ik er weinig aandacht aan. Ik bouwde mijn hutten van de dode resten. Verder klom ik erin. Daarnaast at ik de vruchten die ik kende en kon vinden. Sommige kende ik bij naam. Ik heb ooit geleerd dat ze groeien door koolstofdioxide en water met behulp van zonlicht om te zetten in voedzame suikers en zuurstof. Dit gebeurt in groene bladeren en noemen we fotosynthese. Hoe meer bladeren, hoe meer zuurstof een boom produceert. Bomen gebruiken zelf ook zuurstof voor hun stofwisseling. Ik nam ze voor lief.
Maar, op de volgende pagina’s wil ik toch wat meer aandacht aan ze gaan besteden. Om zelf te groeien en om ze beter te begrijpen. Daarom neem ik je mee tijdens mijn herontdekking van de boom. Alles wat ik kan vinden schrijf ik hierover op. Geen pagina is dus compleet of af. Heb je zelf kennis die je wilt bijdragen of weet je zeker dat iets niet klop? Meld het me a.u.b..
Er lijkt geen eenduidige definitie te zijn voor wat wij een boom noemen. Alle boeken, websites en mensen die ik geraadpleegd heb geven allemaal een net iets andere definitie. Vooral het verschil tussen wat wij vaak “gemakkelijk” boom of struik noemen is niet helder beschreven.
Hij heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Ook in het hoofdstuk verhalen vindt je bijvoorbeeld een leerzaam verhaal over de bloeiende boom.
Verder zal ik het hebben over het gebruik. Is hij eetbaar of misschien geschikt om gereedschappen van te maken? Waar groeit de hij het beste en wat kan de boom ons leren over zijn omgeving? Wat betekend hij voor de mensen?