Coyote Wisdom

Een diepgaande blik op de therapeutische en transformerende krachten van storytelling in Native American en andere culturen. Het onderzoekt hoe je een helende gemoedstoestand creëren met behulp van verhalen- Bevat helende verhalen uit Indiaanse tradities en andere culturen uit de hele wereld. Door de auteur van de bestseller “Coyote Medicine”Verhalen zijn krachtige bronnen van betekenis die vorm geven en transformeren ons leven.

Coyote Wisdom - No Trace Boek aanbevelingen
Titel: An in-depth look at the therapeutic and transformative powers of storytelling in Native American and other cultures- Explores how to create a healing state of mind using stories- Includes healing stories from Native American traditions and other cultures from around the world- By the author of the bestselling "Coyote Medicine"Stories are powerful sources of meaning that shape and transform our lives. We tell stories to track our process of personal and spiritual growth and to honor and respect the journeys we have made. Through stories we are provided with experiences of spiritual empowerment that can lead to transformation.In "Coyote Wisdom, " Lewis Mehl-Madrona explores the healing use of stories passed down from generation to generation in Native American culture and describes how we can apply this wisdom to empower and transform our own lives. A storytelling approach to transformation starts with how we were created and how we can re-create ourselves through the stories we tell. As we explore the archetypal characters and situations that populate the inner world of our stories, we can experience breakthroughs of healing and even miracles of transformation.This approach to healing through stories runs counter to the current model of modern psychology. The stories we tell about ourselves may model our lives, but by introducing new characters and plots, we can come to see ourselves in a new way. The author also draws upon the cultures of other indigenous peoples--the Maori, East Africans, Mongolians, Aborigines, and Laplanders--to illustrate the healing use of stories throughout the world.
Language:
Published: 3/1/2005
Een diepgaande blik op de therapeutische en transformerende krachten van storytelling in Native American en andere culturen- Verkent hoe je een helende gemoedstoestand te creëren met behulp van verhalen- Omvat helende verhalen uit Indiaanse tradities en andere culturen uit de hele wereld- Door de auteur van de bestseller "Coyote Medicine"Verhalen zijn krachtige bronnen van betekenis die vorm en transformatie van ons leven. We vertellen verhalen om ons proces van persoonlijke en spirituele groei te volgen…

We vertellen verhalen om ons proces van persoonlijke en spirituele groei te volgen en om de reizen die we hebben gemaakt te eren en te respecteren. Door middel van verhalen worden we voorzien van ervaringen van spirituele empowerment die kunnen leiden tot transformatie. In “Coyote Wisdom” onderzoekt Lewis Mehl-Madrona het helende gebruik van verhalen die van generatie op generatie in de Indiaanse cultuur zijn doorgegeven en beschrijft hoe we deze wijsheid kunnen toepassen om ons eigen leven te versterken en te transformeren. Een storytelling benadering van transformatie begint met hoe we zijn gemaakt en hoe we onszelf kunnen re-creëren door middel van de verhalen die we vertellen.

Terwijl we de archetypische personages en situaties verkennen die de innerlijke wereld van onze verhalen bevolken, kunnen we doorbraken van genezing en zelfs wonderen van transformatie ervaren. Deze benadering van genezing door middel van verhalen druist in tegen het huidige model van de moderne psychologie. De verhalen die we over onszelf vertellen kunnen ons leven modelleren, maar door nieuwe personages en plots te introduceren, kunnen we onszelf op een nieuwe manier komen zien.

De auteur put ook uit de culturen van andere inheemse volkeren – de Maori, Oost-Afrikanen,, Aboriginals, en Laplanders – om het helende gebruik van verhalen over de hele wereld te illustreren.